Prime Ministers

of Scandinavia

 

Illustrasjon og design

av platecover

2017