"Jeg vet ikke"

 

Semi-abstrakt typografi

2016

I dette prosjektet hadde jeg et ønske om å se på typografi på en annen måte enn jeg tidligere har gjort. Jeg ønsket å leke med punktet hvor bokstaver og typografi bikker over til å bli kun visuelle former, og derfor se på hvor mye man kunne abstrahere bokstavene før de mistet sin lesbarhet helt. I tillegg ville jeg oppnå virkningen av at man i første omgang oppfatter det visuelle ved formene og bokstavene før man leser budskapet.

 

 

Resultatet ble en samling semi-abstrakte bokstaver som spiller på sårbarheten og forvirringen i selve teksten “jeg vet ikke lenger hva jeg ikke vet”