BAKGRUNN:

En persons lykke kan deles inn i to forskjellige deler; langvarig lykke og kortvarig lykke. Langvarig lykke handler om hva slags oppfatning personen har om seg selv og livet sitt. Det handler om å føle seg vel og være fornøyd med den man er og livet man lever. Langvarig lykke er ufokusert og blir ikke utløst av noe spesifikt, men kommer heller innenifra. Den er derfor vanskeligere for utenforstående å påvirke.

Kortvarig lykke derimot, er mulig å påvirke i mye større grad. Den er fokusert og blir utløst av en spesifikk opplevelse eller objekter. I motsetning til langvarig lykke er denne mer eksplosiv og kortvarig, og oppleves ofte som det vi omtaler som fryd eller hverdagslykke. Forskning viser allikevel at hyppig eksponering for fryd i hverdagen kan ha stor positiv innvirking på den langvarige lykken. Forutsetningene for dette er at opplevelsene som skaper fryd kommer overraskende på oss.

Fryd & Gammen

Konseptutvikling & visuell profil

2015

PROBLEMSTILLING: Hvordan kan man ved hjelp av bybildet øke lykkenivået i Oslo?

 

KONSEPT, FILM OG DESIGN: Kaja Isnes.

Bacheloroppgave på Westerdals.

 

FRYD & GAMMEN er et fiktivt eventbyrå som jobber med popup-eventer i bybildet i Oslo. Hovedmålet til byrået er være med å øke lykkenivået til befolkningen i Oslo. Ved å skape små, overraskende og hyggelige opplevelser i bybildet i en travel hverdag, skal de skape hverdagsfryd.

 

Den visuelle profilen leker med utsagnet om “at alt var bedre før” og det å blande fortid med nåtid er gjennomgående i hele konseptet. I tillegg til dette viderefører det visuelle utrykket også det rare, overraskende og snodige fra eventene.